Gdańsk - Złota Karczma

ROD „Przylesie”

27 lipca 2017

OTWARCIE SEZONU DZIAŁKOWEGO W ROD„PRZYLESIE” – „MAJÓWKA 2017”

OTWARCIE SEZONU DZIAŁKOWEGO W ROD„PRZYLESIE” – „MAJÓWKA 2017” zobacz zdjęcia

      Piękna i słoneczna pogoda towarzyszyła działkowcom w dniu 20 maja b.r. podczas oficjalnej inauguracji nowego sezonu działkowego w ROD „Przylesie”. Działkowcy wraz  z rodzinami spotkali się na placu przy budynku biurowo-gospodarczym już po raz dziesiąty, a więc była to jubileuszowa „Majówka” społeczności działkowej w ROD „Przylesie”. Licznie przybyłych działkowców oraz przedstawiciela OZ PZD w Gdańsku panią Grażynę Chinalską, powitał prezes pan Aleksander Jurkowski. W pierwszej części spotkania pan prezes w swoim wystąpieniu przypomniał, że w b. r. obchodzimy piękny jubileusz 35-lecia istnienia naszego Ogrodu, właśnie w roku 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. W dalszej części nawiązał do Walnego Zebrania Sprawozdawczego, przypominając m.in. podjęte najważniejsze uchwały. Walne Zebranie Sprawozdawcze podjęło siedem uchwał w tym do najważniejszych należy zaliczyć uchwały, dot. zatwierdzenia sprawozdania za rok 2016 oraz  preliminarza finansowego ROD na rok 2017,  a także uchwalenia planu pracy, wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia. Przyjęte zostały również dwie uchwały inwestycyjne; wymiany transformatora oraz wykonania przesuwanej bramy wjazdowej, otwieranej i zamykanej zdalnie na pilota.

W końcowej części swojego wystąpienia poinformował działkowców o innych, aktualnych sprawach Ogrodu oraz zachęcał do zapoznawania się z informacjami, zamieszczanymi w gablotach, na tablicach ogłoszeń i  na stronie Internetowej naszego ROD, a także życzył wszystkim udanego sezonu działkowego 2017 r. 

Po wystąpieniu prezesa rozpoczął się piknik działkowców; poczęstunek i pieczenie kiełbasek na ognisku.

                                                                                                                      Zarząd ROD „Przylesie”

Fany