Gdańsk - Złota Karczma

ROD „Przylesie”

31 maja 2014

Walne Zebranie Sprawozdawcze - 8 kwietnia 2014 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze - 8 kwietnia 2014 r. zobacz zdjęcia

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 8 kwietnia 2014 roku nie uzyskała akceptacji zebranych uchwała, proponująca zmiany w uchwałach walnych zebrań z 2010, 2011 i 2013 roku, dot. modernizacji sieci energetycznej w ROD „Przylesie”. W związku z tym Zarząd ROD „Przylesie” podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków na dzień 17 maja b. r. o godz. 13.30 w I i o godz. 14.00 w II terminie na terenie ROD „Przylesie”, poświęconego temu zagadnieniu.  

Więcej informacji w linku: NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE ROD „PRZYLESIE”

 

Fany