Gdańsk - Złota Karczma

ROD „Przylesie”

29 kwietnia 2014

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD zobacz zdjęcia

W dniu 8 kwietnia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Przylesie”, podsumowujące działalność Zarządu w roku 2013  oraz okres od 1 do 18 stycznia 2014 r. Wprawdzie w b. r. kończyła się 4-letnia kadencja, wybranych w 2010 roku, władz Ogrodu ale decyzją Krajowej Rady PZD w związku z nową Ustawą o ROD i koniecznością opracowania nowego regulaminu i statutu stowarzyszenia ROD, przedłużono dla wszystkich jednostek organizacyjnych  PZD okres kadencji o jeden rok.  Równocześnie KR PZD zobowiązała władze ogrodów do ujęcia w sprawozdaniu właśnie okresu do 18 stycznia b.r. jako kończącego funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych PZD wg zapisów starej Ustawy o ROD. 

Więcej informacji w linku: Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Przylesie"

Fany