Gdańsk - Złota Karczma

ROD „Przylesie”

21 maja 2015

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD „PRZYLESIE”

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD „PRZYLESIE” zobacz zdjęcia

Na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie OZ PZD przy ul.Grunwaldzkiej w Gdańsku-Wrzeszczu przybyło tylko 79 działkowców co stanowi 13,04 % ogólnej liczby członków naszego Ogrodu, chociaż każdy otrzymał indywidualne zawiadomienie z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem czasowym. Zebranie podsumowało działalność władz ROD za rok 2014
i minioną kadencję oraz dokonało wyboru nowych władz ROD „Przylesie” na kadencję 2015 – 2019, delegatów na Okręgowy Zjazd OZ PZD, a także podjęło 12 Uchwał do realizacji w bieżącej kadencji.
Więcej informacji w linku: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD „PRZYLESIE”

Fany