Gdańsk - Złota Karczma

ROD „Przylesie”

28 kwietnia 2019

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD „Przylesie”2019

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD „Przylesie”2019 zobacz zdjęcia

W dniu 07marca 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
ROD „ Przylesie” .

Walne Zebranie jest najwyższym organem w każdym ogrodzie działkowym , który podejmuje wszystkie kluczowe decyzje dla funkcjonowania ROD.

 Podczas obrad został wybrany nowy Zarząd :

    Prezes          -    Regina Zajkowska

    Wiceprezes -   Daniel  Tyburski

    Skarbnik      -   Izabela Waszczuk,

    Sekretarz    -   Wieńczysława Krefta ,

  Członkowie Zarządu :

    Marian Borkowski ,

   Tomasz Samulski ,

   Alicja Furtak – Rozbicka

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo -Wyborczym podjęto uchwały w sprawie opłat ogrodowych  i tak  :

  • Uchwała Nr 7- w  sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia- w wys. 0, 76 zł za m2 /  w tym 0,08 zł  partycypacja zgodnie z § 145 ust.1 i 2 Statutu PZD / , termin płatności do 30.06.2019r.
  • Uchwała Nr 8 – w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2019 -  w wys.15 zł.  od działki ,  termin wniesienia 30.06.2019r. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci energetycznej .
  • Uchwała Nr 9 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty  za wywóz śmieci z terenu ROD w 2019r.-   w wys. 55 zł
    od działki , termin płatności do 30.06.2019r.

Poza wyżej wymienionymi opłatami działkowcy zobowiązani są zapłaty :

  • opłata członkowska  w kwocie 6 zł / jak w roku ubiegłym/
  • opłata przyłączeniowa prądu / po złożeniu podania do Zarządu / - 400 zł /opłata nie dot. technicznego przyłączenia /

Ponadto obowiązują następujące stawki w roku 2019 dla nowoprzyjętych działkowców :

  • opłata inwestycyjna  600zł
  • wpisowe                      210 zł

 

                                                                                         Zarząd ROD „Przylesie „

Fany