Gdańsk - Złota Karczma

ROD „Przylesie”

O nas

Pierwsze przygotowania do utworzenia naszego Ogrodu miały miejsce w roku 1981, ale na dobre zaczęło się właśnie jesienią 1982 r.; wyznaczanie dróg i działek oraz przydziały dla poszczególnych osób. Pierwszym prezesem z wyboru został pan Stefan Szymecki. Starzy (stażem) pamiętają, że teren był bardzo dziewiczy, łąka i pole, że pasły się tu krowy, a działkowcy prześcigali się w zbieraniu kup do nawożenia działek. Nie było ogrodzenia, ujęcia wody do podlewania, biegało się do potoczków (które dzisiaj już powysychały) czy źródełek, aby podlać pierwsze grządki. Nie mieliśmy prądu; dojeżdżało się na dziko, przejeżdżając obwodnicę z jednego pasa kierunkowego na drugi, wszystkie działki były uprawiane, nawet te na bardzo ostrych zboczach i niestety nie było jak obecnie wolnych działek; uzyskać tu działkę było „marzeniem ściętej głowy'”.

Działkowcy zaczęli grodzić swoje włości i stawiać pierwsze altany, sadzili krzewy i drzewka, a przede wszystkim uprawiali warzywa. Powoli teren ten stawał się prawdziwym Ogrodem. Został ogrodzony, wybudowano ujęcie wody i rozprowadzono ją rurami po całym terenie. Tak samo doczekaliśmy się później postawienia transformatora dla naszego Ogrodu oraz rozprowadzania kabli wzdłuż alejek. Z biegiem czasu uzyskaliśmy wpis dzierżawy wieczystej na 40 lat tj. do roku 2039 - było to efektem zabiegów kolejnego prezesa naszego Ogrodu pana Bogusława Banasika. W tym czasie też bardzo aktywnie działa gospodarz Ogrodu pan Bolesław Wróbel. W okresie kadencji kolejnego prezesa pana Zbigniewa Pokrzywnickiego „toczyliśmy boje” z władzami miasta Gdańska, które miało i chyba jednak nadal ma zakusy na ten teren i pod pretekstem lokalizacji tu cmentarza chciałoby przeznaczyć go na cele komercyjne. Tym niemniej w kontekście Ustawy Sejmowej z maja 2005 roku, która broni nas przed „dzikim” wywłaszczeniem, możemy nadal spokojnie uprawiać nasze działki. W roku 2007 obchodziliśmy 25-lecie istnienia naszego Ogrodu i z tej okazji zorganizowaliśmy uroczyste otwarcie sezonu działkowego tzw. „Majówkę” oraz w ramach Dnia Działkowca „Dożynki Działkowe”. Oprócz tych uroczystych spotkań z działkowcami organizujemy również Dzień Dziecka dla dzieci i wnuków naszych działkowców oraz tzw. robocze spotkania sektorowe. W roku 2012 świętowaliśmy 30-lecie naszego Ogrodu.